Sự lạ

    Báo Tiền Phong
    3 đăng lạiGốc

    Theo công bố của Tổng cục Thống kê, giá tiêu dùng tháng 12 giảm 0,68% so với tháng 11. Đây là một điều lạ lùng. Sự lạ lùng được thể hiện ở 5 điểm.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200852/20081226001144.aspx