Sự khác biệt của cổ đông chiến lược NH

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Vào thời điểm hiện tại, khi Techcombank đã trở thành một trong những ngân hàng cổ phần hàng đầu tại Việt Nam thì cổ đông chiến lược HSBC chiếm tới 20% cổ phần lại tạo thêm cho Techcombank một sự khác biệt nổi trội.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=96742