Sư đoàn 372 tổ chức hội thi sau tháng đầu huấn luyện chiến sĩ mới

Ngày 13-4, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không-Không quân) tổ chức Hội thi điều lệnh, thể lực, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật binh chủng hợp thành và giáo dục chính trị cho các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024. Tham gia dự thi là các đại đội trực thuộc Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới.

Các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới tham gia thi trên các nội dung: Duyệt đội ngũ theo đội hình khối trung đội; đồng diễn 2 bài thể dục buổi sáng; hát các bài trong 15 bài hát quy định trong Quân đội nhân dân Việt Nam, múa các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể cho bộ đội; thực hành kỹ thuật chiến đấu bộ binh (tổ chức luyện tập một buổi ngắm bắn theo đội hình khối trung đội; thực hành gói buộc lượng nổ theo đội hình tiểu đội); chiến thuật binh chủng hợp thành (thực hiện các động tác đi, chạy, bò, lê, trườn, lăn theo đội hình khối tiểu đội)…

Kiểm tra nội dung duyệt đội ngũ theo đội hình trung đội.

Thực hiện nội dung múa, hát tập thể.

Hội thi nhằm kiểm tra chất lượng tổ chức triển khai huấn luyện chiến sĩ mới của các đơn vị sau tháng đầu huấn luyện, từ đó đánh giá đúng trình đội tổ chức chỉ huy, điều hành huấn luyện của cán bộ, khả năng thực hành của các phân đội và từng chiến sĩ. Qua đó rút kinh nghiệm, điều chỉnh kế hoạch, phương pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện chiến sĩ mới trong thời gian tới.

Đồng diễn thể dục sáng theo đội hình khối đại đội.

Sau một ngày đua tài sôi nổi, hội thi đã thành công tốt đẹp. Theo đánh giá của Ban tổ chức, sau tháng đầu huấn luyện, các đơn vị đã triển khai các nội dung huấn luyện đúng kế hoạch, tiến trình biểu; cán bộ, chiến sĩ có ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, an tâm học tập, công tác. Chiến sĩ mới tham gia hội thi hết nội dung, thuần thục các động tác; thực hành các bài đồng diễn thể dục, múa hát tập thể đều, đẹp, thống nhất; thực hiện các động tác kỹ, chiến thuật cơ bản, sát thực tế…

Kiểm tra tổ chức bắn súng Tiểu liên AK bài 1.

Kiểm tra tổ chức huấn luyện thực hành kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật binh chủng hợp thành.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba tặng các đơn vị: Đại đội 4, Đại đội 1 và Đại đội 2 thuộc Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới.

Tin, ảnh: VĂN CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/su-doan-372-to-chuc-hoi-thi-sau-thang-dau-huan-luyen-chien-si-moi-772644