Tập huấn kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế cho Thẩm phán

Tập huấn kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế cho Thẩm phán

Ngày 9/11, HV Tòa án phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, tổ chức...