Sơn Tịnh (Quảng Ngãi): 10 năm, hơn 23 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn

Trong 10 năm qua, nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH đã giúp cho 23.145 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách của huyện Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) vay vốn, trong đó Hội LHPN huyện Sơn Tịnh đã giúp cho 9.448 lượt hộ vay vốn để sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo bền vững

 Quang cảnh cuộc họp giao ban định kỳ giữa Ngân hàng CSXH huyện Sơn Tịnh với các Hội, đoàn thể

Quang cảnh cuộc họp giao ban định kỳ giữa Ngân hàng CSXH huyện Sơn Tịnh với các Hội, đoàn thể

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội (CSXH) đã mang lại nhiều kết quả tích cực trên địa bàn huyện Sơn Tịnh. Nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH cùng với việc nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sơn Tịnh đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có việc làm, thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo.

Đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Sơn Tịnh và các tổ chức chính trị - xã hội đang quản lý dư nợ 415.054 triệu đồng với 7.551 hộ vay còn dư nợ tại 154 Tổ Tiết kiệm và vay vốn; trong đó Hội LHPN huyện Sơn Tịnh luôn dẫn đầu với 11/11 Hội cấp xã nhận ủy thác, dư nợ ủy thác 161.670 triệu đồng, chiếm 38,95% tổng dư nợ ủy thác tại 58 Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Chất lượng tín dụng luôn được duy trì trong suốt thời gian dài không phát sinh nợ quá hạn.

Đặc biệt, từ khi có Chỉ thị 40-CT/TW đến nay, hàng năm, UBND huyện Sơn Tịnh đều quan tâm dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay Giải quyết việc làm trên địa bàn huyện. Tính đến tháng 4 năm 2024, tổng nguồn ngân sách do UBND huyện ủy thác 10.654.000.000 đồng. Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững của huyện; đồng thời, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Trong 10 năm qua, vốn vay đã giúp cho 23.145 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn; trong đó Hội LHPN huyện Sơn Tịnh đã gúp cho 9.448 lượt hộ vay vốn để sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống từng bước thoát nghèo bền vững. Cùng với đó, chất lượng hiệu quả hoạt động tín dụng tại 11 xã do Hội phụ nữ quản lý đều xếp loại tốt, khá trở lên, chất lượng giao dịch Tổ tiết kiệm và vay vốn không ngừng được nâng lên qua từng năm.

Thu Vân (Hội LHPN huyện Sơn Tịnh)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/son-tinh-quang-ngai-10-nam-hon-23-nghin-luot-ho-ngheo-ho-can-ngheo-duoc-vay-von-20240524155150626.htm