Sôi động và đúng hướng

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    (HNM) - Thời gian qua, kinh tế Việt Nam đã có sự hội nhập mạnh mẽ với nền kinh tế thế giới. Trong bối cảnh đó, tình trạng hệ thống cảng biển thiếu, khả năng tiếp nhận hạn chế, đã và sẽ là trở lực đối với phát triển kinh tế, đặc biệt là hoạt động xuất - nhập khẩu.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/155671