Softtech Đà Nẵng hợp tác gia công phần mềm với Magrabbit (Hoa Kỳ)

    Gốc

    Ngày 12/10, tại Đà Nẵng diễn ra lễ ký kết hợp đồng thỏa thuận hợp tác gia công phần mềm giữa Trung tâm Công nghệ phần mềm Đà Nẵng (Softech Đà Nẵng) và Công ty Magrabbit Hoa Kỳ.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2007/10/76955.cand