Sofitel Metropole Hà Nội được bầu chọn “Khách sạn tốt nhất tại Hà Nội”

    Gốc

    NDĐT- Khách sạn Sofitel Mephopole Hà Nội được độc giả tạp chí ASIA Money, tạp chí hàng đầu Châu Á về tài chính, bầu chọn là khách sạn tốt nhất thành phố năm 2007.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119857&sub=134&top=43