Số vốn đăng ký đầu tư vào VN lên tới 14,724 tỷ USD

    Gốc

    Hanoinet - Bên cạnh những tác động về tình trạng suy thoái kinh tế quốc tế, Việt Nam cần phải tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý, cải cách thủ tục hành chính, quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư nước ngoài và đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=12&NewsId=62943