Sợ vợ là tốt!

    Gốc

    Hanoinet - Vậy thực sự có tồn tại những người đàn ông sợ vợ hay không? Họ là những người như thế nào? Câu trả lời là có - Đó là những người không lấy vợ - Họ sợ đến nỗi không dám lấy vợ nữa kia.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=65897