Số lượng phó giám đốc sở từ 3-4 người

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, số lượng phó giám đốc mỗi sở không quá 3 người; riêng các sở thuộc UBND TP Hà Nội và UBND TP.HCM, số lượng phó giám đốc không quá 4 người.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/2/15/226081.tno