Sở GD-ĐT Hà Nội giao quyền tự chủ cho các cơ sở

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo kế hoạch tuyển sinh của Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2008-2009, các trường MN phấn đấu vận động trẻ đến trường với tỷ lệ cao nhất, với mục tiêu đạt 18% số trẻ trong độ tuổi nhà trẻ (33.500 trẻ) và 83% trẻ mẫu giáo (125.000 trẻ).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=72922