SkyWall 100 - 'Bazooka' chuyên trị drone

    Báo Tiền Phong
    67 liên quanGốc

    Súng vác vai chuyên trị máy bay không người lái SkyWall 100 của công ty OpenWorks Engineering đến từ Anh quốc

    Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/skywall-100-bazooka-chuyen-tri-drone-post1442046.tpo