Tawan khuyên cầu thủ Thái đừng cứng nhắc với đấu pháp của HLV

Tawan khuyên cầu thủ Thái đừng cứng nhắc với đấu pháp của HLV

Tawan cảnh báo rằng Thái Lan 'hạn' bàn thắng là do quá trung thành tuyệt đối với đấu pháp của thầy Nhật...