Si Ma Cai quản lý, bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng

Nhờ huy động được sức mạnh của cộng đồng, thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Si Ma Cai đã có nhiều chuyển biến tích cực.

 Lực lượng chức năng tuần tra bảo vệ rừng.

Lực lượng chức năng tuần tra bảo vệ rừng.

Theo chân cán bộ kiểm lâm địa bàn và các thành viên tổ bảo vệ rừng thôn Lùng Sán, xã Lùng Thẩn, chúng tôi có dịp khám phá cánh rừng nguyên sinh có một số loại cây gỗ quý như nghiến, sến, trai, sồi… Nhìn màu xanh của rừng và có cây thân to vài người ôm mới hết, chúng tôi hiểu rằng, người dân nơi đây rất ý thức trong quản lý và bảo vệ rừng.

Những cây gỗ nghiến ở thôn Lùng Sán được bảo vệ nghiêm ngặt.

Ông Sùng Văn Tính, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Lùng Thẩn, thành viên tổ bảo vệ rừng thôn Lùng Sán cho biết: Thôn đã xây dựng quy định, hương ước và tất cả các hộ đều ký cam kết cùng thực hiện. “Nhờ có hương ước trong bảo vệ rừng và việc tuần rừng duy trì thường xuyên nên nhiều năm liền, thôn Lùng Sán và các thôn khác trong xã không xảy ra chặt phá, xâm lấn rừng, cháy rừng” - ông Sùng Văn Tính cho biết.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Lùng Thẩn Hảng Seo Toán cho rằng, để thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, xã xác định phải dựa vào cộng đồng. Từ chủ trương đó, các thôn tự bàn và thống nhất ban hành các quy định, quy ước của từng thôn, trong đó có mức xử phạt đối với các vi phạm liên quan đến công tác giữ rừng ở cộng đồng.

Các thôn ký cam kết bảo vệ rừng.

Hằng năm, xã xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng, các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giữa các trưởng thôn với xã và giữa các hộ với thôn, đồng thời kiện toàn các tổ, đội phòng cháy, chữa cháy rừng của các thôn, trong đó lấy các thành viên tổ bảo vệ rừng và lực lượng dân quân, công an viên, đoàn viên, thanh niên làm nòng cốt; phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp, các nghị định, chính sách liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng tới người dân.

Xã Lùng Thẩn có hơn 1.400 ha rừng, trong đó hơn 1.000 ha rừng tự nhiên, gần 396 ha rừng trồng. Trong 5 năm trở lại đây, Lùng Thẩn không xảy ra cháy rừng và luôn duy trì được diện tích rừng ổn định, phát triển.

Một khu rừng ở cấm ở Si Ma Cai.

Huyện Si Ma Cai hiện có hơn 10.863 ha rừng, trong đó có hơn 6.173 ha rừng tự nhiên, 4.690 ha rừng trồng. Để quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có và tiếp tục mở rộng diện tích rừng trồng, huyện đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình lâm nghiệp bền vững cấp huyện, cấp xã; duy trì tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng ở 59 thôn của 10 xã, thị trấn.

Người dân Si Ma Cai thực hiện nghi lễ cúng rừng.

Theo ông Lê Xuân Hữu, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Si Ma Cai, các tổ quản lý, bảo vệ rừng luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm. Toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn được bảo vệ tốt. Công tác trồng rừng hằng năm đạt nhiều kết quả, góp phần nâng tỷ lệ tán che phủ rừng toàn huyện lên 43%, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đến năm 2025. Huyện Si Ma Cai phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ tán che phủ rừng đạt 45%...

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/si-ma-cai-quan-ly-bao-ve-rung-dua-vao-cong-dong-post376990.html