SHB nâng lãi suất huy động VND lên 8,58%/năm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Biểu lãi suất mới của SHB được điều chỉnh tăng ở hầu hết các kỳ hạn với mức tăng thấp nhất là 0,3%/năm (cho các kỳ hạn 1 - 3 tháng) và cao nhất tới 0,5%/năm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=136371