SGRF đầu tư vào Công ty Vinaconex–ITC

    Báo VnEconomy
    1 đăng lạiGốc

    Quỹ SGRF sẽ đầu tư khoảng 20 triệu USD vào Công ty Vinaconex–ITC và trở thành cổ đông chiến lược của Công ty này ...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0804&home=detail&id=e7046c530b45b0&page=category