SeABank được bán 15% cổ phần cho ngân hàng Pháp

    Báo VTC News
    Gốc

    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank) bán cổ phần cho Ngân hàng Societe Generale S.A (Pháp), với tỷ lệ tối đa là 15% vốn điều lệ của ngân hàng này

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/259266/Default.aspx