Sẽ không xét duyệt quy hoạch chuyển đổi đất chuyên dùng trồng lúa nước trong sử dụng vào mục đích khác

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Ngày 18/4/2008, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 391/QĐ- TTg giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập đoàn công tác liên ngành tiến hành kiểm tra, rà soát thực trạng việc quản lý quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 trên địa bàn cả nước, trong đó tập trung vào đất nông nghiệp nói chung và đất trồng lúa nước nói riêng.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19890