Sẽ không chấm điểm bảy môn ở tiểu học

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Theo dự thảo thông tư quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu, có bảy môn học không phải chấm điểm mà chỉ đánh giá bằng nhận xét.

    Các môn không chấm điểm gồm: đạo đức, tự nhiên và xã hội (lớp 1, 2, 3), âm nhạc, mỹ thuật, thủ công (lớp 1, 2, 3), kỹ thuật (lớp 4, 5) và thể dục. Kết quả học tập của học sinh không ghi nhận bằng điểm mà bằng các nhận xét theo nội dung của từng môn học. Nhận xét được ghi nhận bằng việc thu thập các chứng cứ trong quá trình học tập và hoạt động của học sinh. Các môn học sẽ được đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét gồm: tiếng Việt, toán, khoa học, lịch sử và địa lý, tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc, tin học. Nhận xét của giáo viên sẽ đánh giá về sự tiến bộ của học sinh hoặc những điểm học sinh cần cố gắng nhưng không được dùng những từ ngữ gây tổn thương học sinh.

    Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/giao-duc/view.aspx?news_id=266247