Sẽ đạt mức kỉ lục "1000 tỷ đô" lương thực nhâp khẩu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Những quốc gia có nền kinh tế yếu sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất trong việc tăng giá lương thực, các quốc gia này có thể bị lạm phát tới 40%

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=62324