SCI E&C (SCI), quý II/2020, doanh thu giảm một nửa, lợi nhuận tăng hơn gấp đôi

Công ty cổ phần SCI E&C (Mã chứng khoán: SCI – sàn HNX) công bố báo cáo tài chính quý II/2020.

Doanh nghiệp công bố doanh thu là 255,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 56,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 52,1% và tăng 128,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Doanh nghiệp thuyết minh, trong quý II/2020 doanh thu giảm nhưng lợi nhuận tăng do một số công trình/hạng mục có tỷ lệ lợi nhuận cao đã bắt đầu được nghiệm thu.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 435,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 67,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 53% và tăng 68% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 149,3% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Được biết, trong năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh số là 1.746 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 56,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 24% và 7% so với thực hiện năm 2019.

Mặc dù kết quả kinh doanh có dấu hiệu tăng mạnh, nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh của SCI trong 6 tháng đầu năm dương 274 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ là 413,5 tỷ đồng.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản tăng 107,2% lên mức 2.115,6 tỷ đồng. Trong kỳ, khoản phải thu có dấu hiện tăng mạnh 144,4% lên mức 941,5 tỷ đồng; đầu tư tài chính dài hạn tăng 2.627,6% lên mức 286,4 tỷ đồng.

Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp là các khoản phải thu ngắn hạn trị giá 941,5 tỷ đồng, chiếm 44,5% tổng tài sản; hàng tồn kho là 343,4 tỷ đồng, chiếm 16,2% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn là 289,2 tỷ đồng, chiếm 13,7% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn là 286,4 tỷ đồng, chiếm 13,5% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/07/2020, cổ phiếu SCI tăng 1.700 đồng lên mức 35.700 đồng/CP.

Vũ Duy Bắc

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/sci-ec-sci-quy-ii2020-doanh-thu-giam-mot-nua-loi-nhuan-tang-hon-gap-doi-337140.html