Sáu vấn đề của thị trường bất động sản

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Để trả lời cho câu hỏi đặt ra là, thị trường bất động sản Việt Nam có giống thị trường bất động sản Mỹ mà chúng ta đã chứng kiến đợt khủng hoảng tài chính - tín dụng bất động sản vừa qua, đang tác động mạnh đến hệ thống tài chính - tín dụng của nhiều nước trên thế giới?

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=32&NewsId=108508