Sắp sửa Luật thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá

    4 đăng lạiGốc

    Hanoinet- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì với các bên liên quan đánh giá việc thực hiện chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng thuốc lá để trình Chính phủ xem xét khi sửa Luật thuế này trong năm 2008.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=37853