Sập cầu Cần Thơ: Bộ GTVT giải trình về cảnh báo của kỹ sư Nhật Bản

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Trước thông tin một kỹ sư Nhật Bản đã cảnh báo thảm họa trước 3 tháng, ngày 1-10, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã cung cấp cho các cơ quan chức năng toàn bộ lịch trình giải quyết sự việc giữa liên danh nhà thầu Taisei-Kajima-Nippon Steel (TKN) với tư vấn giám sát (liên danh Nippon Koei-ChoDai). Theo đó, quá trình "liên lạc" của các bên được ghi nhớ như sau:

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/203871.asp