'Sao' hockey dùng mũ hình Assassin's Creed dọa đối thủ

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Peter Budaj, thần gác đền của đội khúc côn cầu trên băng Avalanche (Mỹ), vừa trang trí hình nhân vật chính Altair trong game Assassin's Creed lên mũ thi đấu.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2008/04/3B9AE3B3