Sáng nay: Mực nước sông Đồng Nai ở mức báo động 3

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Vào sáng nay 29-9, mực nước tại các trạm thượng nguồn sông Sêrêpôk và sông Đồng Nai đã lên mức báo động 3, có nơi lên trên báo động 3. Mực nước sông Đồng Nai còn có thể tiếp tục lên vào ngày mai 30-9.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2007/9/122954