Sáng kiến mới trong phương pháp quản lý nhiệt của HP

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    HP bổ sung phương pháp quản lý nhiệt sáng kiến mới: thiết lập mức tiêu thụ điện linh động - HP Dynamic Power Capping cho máy chủ vào ngày 3/11/2008 tại Mỹ.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12090&chnlid=13&t=pcolarticle