Sáng kiến của một cô giáo cũng bị "chôm"

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Thầy Hoàng và thầy Oanh đã "sao chép" nguyên bản các nội dung trong sáng kiến kinh nghiệm đã đoạt giải B của cô Phượng rồi in thành bộ 4 quyển thực hành âm nhạc do chính các thầy đứng tên tác giả.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/9/99967.cand