Sacombank mở thêm một loạt điểm giao dịch vàng

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Sẽ có thêm 19 điểm giao dịch vàng tài khoản mới tại các chi nhánh và phòng giao dịch của Sacombank...

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/20090307120025744P0C6/sacombank-mo-them-mot-loat-diem-giao-dich-vang.htm