Sách tổng tập – tạo ấn tượng trong lòng bạn đọc

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Cuối năm 2007, NXB Quân đội Nhân dân đã phối hợp với Doanh nghiệp sách Thành Nghĩa cho ra mắt các tổng tập đồ sộ được đông đảo bạn đọc đón nhận. Tiếp theo việc xuất bản Tổng tập Hồi ký(3-2006) và Tổng tập Luận văn** (7-2006) của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, NXB QĐND tiếp tục với bộ Tổng tập Luận văn *** của ông (8-2007).

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/sachvacuocsong/2008/1/140871