Phấn đấu cơ bản hoàn thành cao tốc bắc - nam vào năm 2025

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc bắc - nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025. Thủ tướng lưu ý Bộ Giao thông vận tải (GTVT) căn cứ sự cần thiết, tính cấp bách, tính hiệu quả và khả năng bố trí nguồn lực để lựa chọn các dự án thành phần trên tuyến cần đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025, đáp ứng mục tiêu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc bắc - nam phía đông những nơi thật cần thiết. Bộ GTVT có nhiệm vụ hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, trình Chính phủ theo hướng cân nhắc giãn tiến độ đoạn từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị vào thời điểm phù hợp.

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc bắc - nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025. Thủ tướng lưu ý Bộ Giao thông vận tải (GTVT) căn cứ sự cần thiết, tính cấp bách, tính hiệu quả và khả năng bố trí nguồn lực để lựa chọn các dự án thành phần trên tuyến cần đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025, đáp ứng mục tiêu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc bắc - nam phía đông những nơi thật cần thiết. Bộ GTVT có nhiệm vụ hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, trình Chính phủ theo hướng cân nhắc giãn tiến độ đoạn từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị vào thời điểm phù hợp.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, hoàn thiện tờ trình chủ trương triển khai mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường cao tốc và chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc bắc - nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025 lấy ý kiến các cơ quan trước khi báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ xem xét thông qua, trình Bộ Chính trị cho ý kiến làm cơ sở trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV vào tháng 7 tới. Ðồng thời, khẩn trương nghiên cứu, đề xuất triển khai ngay các tuyến đường bộ cao tốc khác có nhu cầu cấp thiết được đề nghị thời gian qua như Cần Thơ - Cà Mau, tuyến kết nối Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, các tuyến vành đai 3 - 4 TP Hồ Chí Minh và vành đai 4 - 5 Vùng Thủ đô Hà Nội,…

Về phương thức thực hiện, Thủ tướng xác định ưu tiên đầu tư theo phương thức PPP, BOT nhằm huy động đa dạng các nguồn lực, có cơ chế bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên liên quan (Nhà nước, người dân, nhà đầu tư). Bộ GTVT tổng kết một số mô hình thành công khi giao cho địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, rút kinh nghiệm và triển khai trên diện rộng; khuyến khích giao UBND các địa phương có nguồn lực, kinh nghiệm trong quản lý đầu tư thực hiện nhiệm vụ là cơ quan có thẩm quyền triển khai các dự án đường cao tốc qua địa bàn,... Bộ GTVT rà soát các quy định để đề xuất cơ chế, chính sách về nguồn vốn, giải pháp tổ chức thực hiện nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đầu tư các dự án đường cao tốc; rút kinh nghiệm các đề xuất gây bế tắc trước đây khi triển khai theo phương thức PPP và BOT,...

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/phan-dau-co-ban-hoan-thanh-cao-toc-bac-nam-vao-nam-2025-644634/