Trường Sa sẵn sàng cho ngày bầu cử

Với điều kiện xa đất liền nên các cấp chính quyền, chỉ huy các đơn vị đóng quân trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trường Sa có 24 điểm bầu cử; có 6 đơn vị bầu cử cấp huyện, mỗi đơn vị được bầu 5 đại biểu HĐND huyện; 2 xã và thị trấn có 9 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị được bầu 5 đại biểu HĐND cấp xã. Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép Trường Sa được bầu cử trước một tuần so với ở đất liền.

Báo QĐND Điện tử giới thiệu một số hình ảnh về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Đảo Trường Sa tổ chức hội nghị cử tri.

Thượng tá Đinh Văn Cường, Chính trị viên Đảo Trường Sa, Chủ tịch HĐND thị trấn Trường Sa quán triệt nhiệm vụ bầu cử.

Cử tri thị trấn Trường Sa biểu quyết thông qua số lượng ứng cử HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.

Quân dân thị trấn Trường Sa trang trí tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca nghiên cứu, tìm hiểu Luật bầu cử các cấp.

Theo dõi niêm yết danh sách cử tri ở đảo Đá Tây.

DUY KHÁNH (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap/tin-tuc/truong-sa-san-sang-cho-ngay-bau-cu-657589