Thượng tướng Phan Văn Giang được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sáng 8-4, tiếp tục chương trình kỳ họp, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm một số Phó thủ tướng, bộ trưởng, một số thành viên Chính phủ.

Kết quả, với số phiếu tán thành cao (94,79% tổng số đại biểu), Quốc hội thông qua việc phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó thủ tướng, cùng 12 bộ trưởng, trưởng ngành, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong đó, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2016-2021

Theo Nghị quyết, Thượng tướng Phan Văn Giang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngay khi được Quốc hội thông qua Nghị quyết.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: VPQH

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:

Sinh ngày 14-10-1960; quê quán: xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định;

Đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học quân sự.

PHƯƠNG HẰNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/thuong-tuong-phan-van-giang-duoc-phe-chuan-bo-nhiem-chuc-vu-bo-truong-bo-quoc-phong-656208