Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử

Sáng 23-2, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ðồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, chủ trì hội nghị. Tham dự có các đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc công tác bầu cử của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cùng hơn 7.000 đại biểu tại 64 điểm cầu trong cả nước.

Sáng 23-2, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ðồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, chủ trì hội nghị. Tham dự có các đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc công tác bầu cử của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cùng hơn 7.000 đại biểu tại 64 điểm cầu trong cả nước.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến chuyên đề: Công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ủy ban MTTQ các cấp. Trong thời gian diễn ra bầu cử, MTTQ các cấp sẽ tiến hành: Kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, vận động bầu cử từ khi triển khai, tổ chức bầu cử đến khi kết thúc cuộc bầu cử; Giám sát trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu.MTTQ các cấp cũng tiến hành kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan công tác bầu cử từ ngày 17-2 đến ngày 30-6...

Các đại biểu đã cùng thảo luận, trao đổi về những vấn đề đặt ra trong công tác bầu cử ở địa phương, từ đó đề xuất công việc cụ thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát của MTTQ đã được Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định…

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/tap-huan-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-bau-cu-636375/