Việt Nam ủng hộ ổn định tại Xô-ma-li-a, Ha-i-ti

Ngày 22-2, tại phiên họp trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), thảo luận tình hình Xô-ma-li-a và hoạt động của Phái bộ hỗ trợ của LHQ tại Xô-ma-li-a (UNSOM), Việt Nam nhắc lại sự ủng hộ đối với nỗ lực hòa bình, ổn định và phát triển của Xô-ma-li-a.

Ngày 22-2, tại phiên họp trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), thảo luận tình hình Xô-ma-li-a và hoạt động của Phái bộ hỗ trợ của LHQ tại Xô-ma-li-a (UNSOM), Việt Nam nhắc lại sự ủng hộ đối với nỗ lực hòa bình, ổn định và phát triển của Xô-ma-li-a.

Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, Ðại sứ Ðặng Ðình Quý nhấn mạnh, Việt Nam kêu gọi chính phủ và các bang ở Xô-ma-li-a nối lại đàm phán, hướng tới một thỏa thuận chính trị về thời gian và kế hoạch bầu cử; kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ Xô-ma-li-a chuẩn bị và tổ chức bầu cử, cũng như thông qua các chương trình nhân đạo, dự án phát triển kinh tế.

* Cùng ngày, Hội đồng Bảo an họp trực tuyến về tình hình tại Ha-i-ti và hoạt động của Văn phòng phối hợp của LHQ tại Ha-i-ti (BINUH). Ðại diện Việt Nam kêu gọi các bên tại Ha-i-ti tăng cường đối thoại, xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử công bằng và minh bạch; kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ tiến trình chính trị tại Ha-i-ti...

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/viet-nam-ung-ho-on-dinh-tai-xo-ma-li-a-ha-i-ti-636356/