Rút gọn link với TinyURL

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline:Với những địa chỉ quá dài khó nhớ, dễ gây nhầm lẫn khi nhập địa chỉ thì qua tay TinyURL trở nên dễ nhớ. Bình thường để có rút ngắn địa chỉ ta phải vào trang http://tinyurl.com và nhập địa chỉ cần rút gọn ở đây, cách này không được tiện nên TinyUR ngoài hỗ trợ cách trên còn hỗ trợ thêm một số cách rút gọn khác

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=13213