Robot cứu hỏa và “cú đúp” giải thưởng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sinh ra trong gia đình thuần nông ở Sở Hạ (Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội), Phúc cũng như nhiều học sinh nông thôn khác, ngoài những buổi học đến trường em luôn phải vất vả với những công việc đồng áng để phụ giúp gia đình.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=93703