Rèn kỹ năng và ham học cho bé

    Gốc

    Hanoinet - Cha mẹ cũng không nên chỉ nhăm nhăm gò con học toán, học chữ mà nên khuyến khích con tham gia các hoạt động khác như âm nhạc, vẽ, kể chuyện, đàn, múa, võ... hoặc tham gia vào những câu lạc bộ tiếng Anh nếu có thể.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=98479