Rẻ hóa đắt

    Gốc

    (HNM) - Ngay từ đầu mùa đông và đặc biệt trong đợt rét đậm vừa qua, các sản phẩm điều hòa hai chiều của các hãng tên tuổi trên thị trường bán rất chạy, đặc biệt là sản phẩm của LG Việt Nam không đủ hàng để bán.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/156888