Rất nhớ Trần Minh Tân!

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- TRẦN MINH TÂN, người bạn thân thiết đã ra đi. Với tôi, anh ra đi không có gì đột ngột vì anh đã hôn mê nằm đó với sự săn sóc tận tình của gia đình, bệnh viện và thăm nom của bạn bè, học trò. Nhưng khi anh ra đi vẫn để lại sự tiếc nuối và nhớ thương sâu sắc khi nhớ lại những kỷ niệm về anh.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141669&sub=130&top=37