Rạng danh đạo Thầy

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Ở Khoa Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, cả những thầy cô được quen gọi là những nhân sĩ yêu nước, cả những người thầy vừa ra trường hơn kém lứa chúng tôi vài ba tuổi, thế nhưng trí tuệ mẫn tiệp và tâm hồn sáng trong của họ đã gieo vào tâm khảm chúng tôi bao kỷ niệm đẹp và ước mơ xa.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/11/103756.cand