Rà soát việc sử dụng đất đai trên địa bàn TPHCM

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    2 đăng lạiGốc

    (SGGP).- UBND TPHCM vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với Ban Chỉ đạo 09 (thuộc Sở Tài chính) và các cơ quan liên quan rà soát mặt bằng, diện tích đất do các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế... đang quản lý sử dụng.

    Sở Tài chính TPHCM được giao làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan để thẩm định giá cho thuê đất, giá chuyển mục đích sử dụng đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp trình UBND TP xem xét, quyết định. N. NGUYỄN

    Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/moitruongdothi/2009/8/200149/