Ra đi hớn hở, trở về... đau thương!

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Họ ra đi mang theo những hy vọng của gia đình cũng như ước mơ “đổi đời”. Nhưng thật đáng thương, khi ba công nhân XKLĐ về nước thì một người bị tàn phế vĩnh viễn, còn hai nạn nhân khác hồi hương trong... quan tài.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/toa_soan_va_ban_doc/2008/11/20081126.20783.ca