Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chương trình hành động

  53 liên quanGốc

  Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối đã ban hành Chương trình hành động; Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết cho cán bộ chủ chốt toàn Đảng bộ Khối vào ngày hôm nay (25.11).

  Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thanh Dũng cho biết: Để nghị quyết đại hội sớm đi vào thực tiễn, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị để triển khai, quán triệt, học tập các nội dung trọng tâm của nghị quyết cho các đồng chí cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ và đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện ở cấp, ngành mình; cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra.

  Nâng cao chất lượng đào tạo nghề là một trong những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Sở LĐ - TB&XH tỉnh.

  Các đồng chí cấp ủy trên mỗi cương vị công tác của mình, bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ X đề ra, nhất là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng ; xây dựng tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị một cách khoa học và toàn diện để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

  Cùng với việc xây dựng, ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết và chương trình làm việc toàn khóa, Đảng ủy Khối ban hành quy chế làm việc của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ phụ trách các lĩnh vực và các tổ chức đảng trực thuộc. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng các văn bản cụ thể hóa nghị quyết đại hội bảo đảm sát thực, hiệu quả, phù hợp và tiến hành làm việc với các đơn vị liên quan để chuyển 34 chi bộ thuộc loại hình doanh nghiệp tư nhân có số lượng đảng viên ít về trực thuộc thành ủy và huyện ủy theo Đề án số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

  Hiện nay, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối đã có kế hoạch đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, gắn với ngành, đơn vị mình.

  Ngay sau đại hội, Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH đã chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về những nhiệm vụ lớn của ngành trong giai đoạn 2020 - 2025, trọng tâm là công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, dạy nghề, chính sách an sinh xã hội, người có công, bảo hiểm xã hội, cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc, năng lực của cán bộ lãnh đạo, quản lý và năng lực tham mưu của các phòng, đơn vị trực thuộc đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới.

  Bí thư Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH Lương Kim Sơn cho hay: "Cùng với cải cách hành chính chúng tôi nâng cấp áp dụng các phần mềm trong quản lý công việc vừa đảm bảo thủ tục hành chính, vừa rút gọn thời gian, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong công tác hành chính công".

  Với quyết tâm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã chỉ rõ 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong chương trình hành động để tập trung lãnh đạo thực hiện. Chính điều này đã nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong khối; đồng thời, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ trước, thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ mới, trọng tâm đã được Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định.

  Bài, ảnh: THANH THUẬN

  Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2023/202011/dang-bo-khoi-cac-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh-quyet-tam-thuc-hien-thang-loi-cac-chuong-trinh-hanh-dong-3032231/