Quyết tâm chính trị và mệnh lệnh từ trái tim

Tròn 2 năm kể từ ngày Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Trung Lương (Định Hóa), với chỉ đạo đưa huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, đến thời điểm này, các tiêu chí huyện nông thôn mới của Định Hóa đã cơ bản được hoàn thành.

Mình về, có nhớ chiến khu

Miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai?

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: "Việc hỗ trợ Định Hóa hoàn thành mục tiêu huyện NTM vào năm 2023 vừa là thực hiện chủ trương chung, vừa có ý nghĩa riêng, thể hiện tình cảm và trách nhiệm đối với địa phương là căn cứ địa cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với nhân dân xã Trung Lương, huyện Định Hóa (tháng 11-2021).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với nhân dân xã Trung Lương, huyện Định Hóa (tháng 11-2021).

Những năm qua, mặc dù Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Thái Nguyên đã dành nhiều sự quan tâm, đầu tư để nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân, song với vị trí địa lý miền núi, nhiều vùng sâu, vùng xa; mật độ dân cư phân tán…, Định Hóa vẫn là địa phương khó khăn nhất tỉnh. Chính vì thế, tính đến cuối năm 2021, địa phương mới đạt 2/9 tiêu chí huyện NTM; 11/22 xã đạt chuẩn NTM. Toàn huyện chưa còn 3 xã khu vực III có điều kiện đặc biệt khó khăn; 8 xã khu vực II và 48 xóm đặc biệt khó khăn đang thụ hưởng Chương trình 135.

Đối với một số xã đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2015-2017 thì đến năm 2021, theo Bộ tiêu chí về xã NTM, xã NTM nâng cao, nhiều nội dung lại chưa đạt. Tập trung chủ yếu ở các tiêu chí: Giao thông; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; trường học; cơ sở vật chất văn hóa; nhà ở dân cư; tổ chức sản xuất… Đây đều là những tiêu chí cần nhiều nguồn lực đầu tư.

Năm 2021, huyện còn 17,87% hộ nghèo, 15,42% hộ cận nghèo; 963 hộ dân ở nhà dột nát. GRDP bình quân đầu người mới đạt 46 triệu đồng/người/năm, bằng 54,1% so với bình quân chung của tỉnh và bằng 71,7% so với bình quân chung cả nước.

Tuyến đường từ thị trấn Chợ Chu đi xã Kim Phượng (Định Hóa) vừa được hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng, giúp người dân đi lại, giao thương hàng hóa thuận lợi.

Sau gần 3 tháng kể từ khi được Chủ tịch Quốc hội giao nhiệm vụ, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành dự thảo Đề án Xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn NTM vào năm 2023. Theo đó, ngày 18/2/2022, đồng chí Chủ tịch Quốc hội đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên để nghe báo cáo về Đề án này và động viên các bộ, ngành, các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ địa phương.

Tại đây, đồng chí Chủ tịch Quốc hội cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương đều nhất trí cao về sự cần thiết của việc xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn NTM vào năm 2023. Đồng thời thống nhất sự phối hợp giữa các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp trong việc hỗ trợ nguồn lực cho huyện theo mục tiêu Đề án.

Để cụ thể hóa các mục tiêu, ngày 31/3/2022, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Đề án xây dựng NTM của tỉnh giai đoạn 2021-2025, trong đó điều chỉnh trong năm 2022, Định Hóa có 5 xã đạt, năm 2023 có 6 xã đạt NTM và 3 xã NTM nâng cao; bổ sung Định Hóa đạt huyện chuẩn NTM vào năm 2023. Về phía huyện, tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện Định Hóa ngày 12/5/2022 đã thông qua Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc phê duyệt Đề án Xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn NTM vào năm 2023.

Mục tiêu chung Đề án hướng tới là: Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và hiện đại, gắn với quá trình đô thị hóa. Cụ thể, Định Hóa sẽ hoàn thành xây dựng 11 xã đạt chuẩn NTM; 3 xã NTM nâng cao; tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí các xã đã đạt chuẩn NTM; xây dựng thị trấn Chợ Chu đạt chuẩn văn minh đô thị; hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM…

Đồng chí Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Chương trình xây dựng NTM tỉnh: "Theo kết quả thẩm tra vào đầu tháng 11 này, huyện Định Hóa đã đạt các tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM. Đoàn thẩm tra của tỉnh đang phối hợp với Ban Chỉ đạo huyện hoàn thiện khối lượng công việc còn lại và hồ sơ để trình Hội đồng thẩm định Trung ương xem xét, công nhận".

Đoàn thẩm tra của tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Định Hóa.

Đối với 11 xã chưa đạt chuẩn NTM, huyện thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng NTM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cho xã Bảo Linh và Linh Thông; xây mới 50km đường giao thông; 30km kênh mương; xây mới 46 phòng học cho 4 trường, sửa chữa 118 phòng học của 20 trường; xóa nhà dột nát cho 963 hộ nghèo… Đối với nhiệm vụ hoàn thành 3 xã đạt NTM nâng cao, huyện chỉ đạo đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt để đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Để hoàn thành 9 tiêu chí huyện NTM, ngoài nâng cao 2 tiêu chí đã đạt (Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Chất lượng môi trường sống), huyện quan tâm thực hiện 7 tiêu chí còn lại, đặc biệt là quy hoạch vùng huyện, đầu tư nâng cấp các tuyến đường đã làm từ lâu… Cùng với đó, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2020.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND huyện Định Hóa: Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề với địa phương, nhưng lại là cơ hội quý giá để Định Hóa từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã một lòng nỗ lực cao nhất để hoàn thành các mục tiêu Đề án.

Sau khi cây cầu cứng thay thế cầu tràn trên tuyến đường từ xã Tân Thịnh đi xã Kim Phượng (Định Hóa) được hoàn thành sẽ giúp việc đi lại của người dân trở nên thuận lợi hơn, nhất là vào mùa mưa bão.

Đồng chí Mông Đình Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lam Vỹ, chia sẻ: Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã thì mục tiêu hoàn thành xây dựng NTM của chúng tôi vào năm 2025. Tuy nhiên, đến hết năm 2021, xã còn tới 8/19 tiêu chí chưa hoàn thành, trong đó có những tiêu chí rất khó, như: Cơ sở vật chất văn hóa; nhà ở dân cư; nghèo đa chiều (còn 120 nhà dột nát; 9/10 nhà văn hóa xóm chưa đạt chuẩn; tỷ lệ hộ nghèo còn gần 40%)... Song, với quyết tâm “tiến không lui”, chính quyền địa phương đã lập lại kế hoạch để triển khai từng tiêu chí, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức... Giờ thì chúng tôi đã hoàn thành cả 19/19 tiêu chí.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-trong-tinh/202311/quyet-tam-chinh-tri-va-menh-lenh-tu-trai-tim-fa11731/