Quy định mới về đào đường tại TP.HCM

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương và yêu cầu Sở Giao thông - Công chính ưu tiên giải quyết cấp phép đào đường để phát triển các tuyến ống cấp nước, mạng lưới cấp nước theo đề xuất của Tổng công ty cấp nước TP.HCM (SAWACO).

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/4/23/235651.tno