Quốc hội Ucraina thông qua thỏa thuận gia nhập WTO

    Gốc

    Quốc hội Ucraina ngày 10/4 đã thông qua thỏa thuận về việc nước này gia nhập WTO, dọn đường để nước này trở thành nước thành viên trẻ nhất của WTO, sau tiến trình đàm phán kéo dài hơn 14 năm.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/244659/Default.aspx