Lập chốt kiểm soát đường ra vào Hạ Long

Lập chốt kiểm soát đường ra vào Hạ Long

Hạ Long lập chốt kiểm soát không cho người và phương tiện từ địa phương phát sinh dịch đi vào thành phố và...
Quảng Ninh lập chốt kiểm soát Covid-19 ở cửa ngõ

Quảng Ninh lập chốt kiểm soát Covid-19 ở cửa ngõ