Quảng Ngãi: Trộm cắp vật tư tại công trình lọc dầu Dung Quất

    Gốc

    NDĐT - Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết: Vào lúc 1 giờ sáng nay, có khoảng gần 20 thanh niên đã vượt qua hàng rào công trình Nhà máy lọc dầu Dung Quất để lấy trộm vật tư, thiết bị.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107408&sub=67&top=40